Statiner och naturliga alternativ

En av de mest förskrivna läkemedlen är statiner. Det finns också naturliga alternativ som har en bevisad effekt att sänka kolesterolhalten.

Statiner är en grupp av läkemedel som sänker det dåliga LDL-kolesterolet genom att minska produktionen av den i levern. Statiner tas dagligen och vanligtvis resten av livet eftersom ett avbrott i behandlingen resulterar i förhöjda kolesterolvärden igen.

Biverkningar av statiner

Vissa människor som tar statiner upplever inga eller mycket få biverkningar. Andra upplever några besvärande biverkningar, såsom magbesvär, huvudvärk eller illamående. En annan vanlig biverkning är muskel- eller ledvärk. Fördelen med behandlingen är att man på så sätt undviker hjärt- och kärlsjukdomar med allvarliga komplikationer.

Naturligt sätt att sänka kolesterolet

I enlighet med EFSAs (European Food Society Association) direktiv finns det två ingredienser som efter vetenskaplig granskning har visat sig sänka kolesterolet, dessa är betaglukan och växtsteroler. I Betavivo havrehjärtan har vi betaglukan.

Betaglukan från havre

Betaglukan från havre sänker naturligt kolesterolet i blodet. När man äter havre så bildas en gel i kroppen som binder gallsyra. Hur mycket gallsyra den binder och tar med sig ut ur kroppen beror till stor del på betaglukanens kvalitet och löslighet. När mängden gallsyra minskar i kroppen sänds signaler till levern om att producera mer, och för att göra detta använder den LDL-kolesterolet i blodet. Som en följd sänks LDL- samt totalkolesterol medan det goda HDL-kolesterolet förblir opåverkat. Den mängd betaglukan som krävs för att ha en sänkande effekt är en daglig dos av 3 gram, vilket motsvarar den mängden man får i sig genom att äta en portion Betavivo havrehjärtan. För att nå samma kolesterolsänkande effekt behöver man äta minst fyra portioner havregrynsgröt.