Risker med högt kolesterol

Högt kolesterol är inte en sjukdom i sig men en riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

Högt kolesterol är inte en sjukdom i sig men en riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Nedan är några av de vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna kopplade till högt kolesterol.

Ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning)

Hög kolesterolnivå i blodet kan skapa förträngningar i artärerna, detta tillstånd benämns som ateroskleros. De fetthaltiga avlagringarna begränsar blodflödet till kroppen och alla vitala organ. Delar av avlagringarna kan också lossna vilket i sin tur kan leda till en blodpropp. Om ateroskleros inte behandlas ökar risken för andra hjärt-kärlsjukdomar som hjärtattack och stroke.

Kärlkramp och hjärtattack

Kranskärlen är de som försörjer hjärtat med syre. När det bildas förträngningar som begränsar blodflödet kan bröstsmärtor förekomma. Detta kallas för kärlkramp, och utlöses ofta av överansträngning eller stress. En typisk kärlkrampsattack varar vanligtvis högst i 10 minuter. Om en propp bildas och blockerar lufttillförseln till hjärtat kan det resultera i en hjärtattack. Symtomen för hjärtattack är oftast mer långvariga, över 20 minuter. Om du upplever bröstsmärtor bör du söka medicinsk hjälp, ett sådant tillstånd kan vara livshotande och kräver akutvård.

Stroke

En stroke är när blodflödet till delar av hjärnan är avskuren. Detta orsakar hjärnceller att dö och kan leda till bestående skador, funktionshinder eller dödsfall. Tillståndet kräver akut medicinsk vård.

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

Ibland, om blodtillförseln bara tillfälligt avbryts, orsakar det syrebrist i delar av hjärnan. Detta kallas transitorisk ischemisk attack (TIA), vilket är en form av stroke. Symptomen är de samma som för en ”vanlig” stroke, såsom tal och synstörningar eller domningar och svaghet i armar, ben och ansikte. Men till skillnad från en vanlig stroke är de tillfälliga och varar vanligtvis endast i några minuter upp till några timmar. Symptomen bör ha gått tillbaka helt inom högst ett dygn. En TIA bör tas på allvar och kan ses som en varningssignal om att det finns en risk att få en stroke.

Lungemboli

En blockering i artärerna till lungorna kallas i medicinska termer för lungemboli. Vanligtvis orsakas lungemboli av en blodpropp i benet (känt som djup ventrombos, DVT) som sedan följer med blodet och fastnar i lungorna. Tecken på detta tillstånd är vanligtvis andnöd, hosta och bröstsmärtor. Om du känner av dessa symptom bör du söka upp en läkare.