Metabola syndromet

Metabola syndromet är det medicinska namnet för en kombination av diabetes, högt blodtryck och fetma.

Metabola syndromet är det medicinska namnet för en kombination av diabetes, högt blodtryck och fetma. Att ha två eller alla tre tillsammans skadar blodkärlen ännu mer och gör att du löper större risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är vanligt förekommande att man i samband med metabola syndromet också har höga triglycerider samt låga nivåer av det goda HDL-kolesterolet, vilket ökar risken för ateroskleros (åderförkalkning).

Alla med metabola syndromet rekommenderas att hålla kolesterolet på sunda nivåer eftersom tillståndet bidrar till hög påfrestningarna på blodkärlen. Att hålla sig aktiv, äta hälsosamt och gå ner i vikt är viktigt för att undvika att tillståndet utvecklas och blir allvarligare.

Betaglukaner i havre sänker naturligt kolesterolet och bidrar till jämnare blodsockerkurva och längre mättnadskänsla.