Kolesterolnivåer

Läs mer om hur man mäter sin kolesterolnivå i blodet och vilka riktlinjer som finns.

Vid mätning av kolesterolnivåer ser man på den totala summan av HDL och LDL-kolesterol tillsammans med 20 procent av triglycerider-nivån. Vid en mätning, som sker med ett enkelt blodprov, kommer din läkare ta hänsyn till omkringliggande faktorer så som exempelvis njursjukdomar, diabetes, alkoholmissbruk och övervikt.

De allmänna riktlinjerna för totalkolesterolnivåer enligt läkemedelsverket är:

  • 5 mmol / l eller lägre för friska vuxna
  • 4,5 mmol / l eller lägre om man är i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom

LDL-kolesterolnivån bör vara:

  • – 3 mmol / l eller lägre för friska vuxna
  • – 2 mmol / l eller lägre för dem i riskzonen

Hälsosamma kolesterolnivåer

När det gäller HDL-kolesterol så är det bättre med högre värden. Som riktlinje bör man ha ett HDL-kolesterolvärde på 1 mmol/l eller högre. Lägre nivåer kan utgöra en risk för hjärt-kärlsjukdom.

Det är även viktigt att titta på förhållandet mellan HDL-kolesterol och totalt kolesterol. Vårdpersonal beräknar förhållandet genom att dividera totalkolesterol med HDL-kolesterol och på sätt få fram en kvot av detta. En bra kvot är lägre än 3,5 till 1. En högre kvot innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Kontrollera dina kolesterolnivåer

Eftersom högt kolesterol vanligtvis inte ger några symptom är det viktigt att kontrollera sina nivåer för att se om man bör ta åtgärder för att sänka kolesterolet. Vårdguiden rekommenderar speciellt att man bör kontrollera sina kolesterolvärden om man har:

  • hjärt-kärlsjukdom
  • diabetes
  • njursjukdom
  • släktingar som drabbats av hjärt-kärlsjukdom i tidig ålder
  • andra riskfaktorer så som högt blodtryck och övervikt

Kolesterolkontrollen görs oftast vid din vårdcentral med ett blodprov som mäter kolesterolnivåer och triglycerider.

Du kan bli ombedd att inte äta 10-12 timmar före testet, vanligtvis över natten. Detta säkerställer att maten du ätit inte påverkar resultatet.