HDL och LDL kolesterol

Allt kolesterol är inte dåligt för kroppen, i själva verket kan alltför låga kolesterolvärden öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Det är viktigt att förstå skillnaden på de olika typerna av kolesterol, eftersom det ”dåliga” LDL-kolesterolet är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom medan HDL-kolesterol spelar en annan roll för kroppen.

LDL-kolesterol (det onda kolesterolet)

När man talar om förhöjda kolesterolnivåer, är det i själva verket LDL-kolesterol som är det skadliga kolesterolet. LDL-kolesterol kan vara skadligt för kroppen eftersom det fastnar på väggarna i artären och skapar beläggningar i väggarna. Detta kan orsaka blockeringar vilket i sin tur kan leda till hjärtsjukdomar så som hjärtinfarkt eller stroke.

HDL-kolesterol (det goda kolesterolet)

HDL-kolesterol anses bra eftersom det transporterar tillbaka LDL-kolesterolet till levern. Levern kan ses som centralstationen för kolesterol i kroppen. Där används överblivet kolesterol till att producera gallsyra som sedan transporteras till tarmen för att smälta maten.