Högt blodsocker

Vad räknas som ”högt” blodsocker och vad beror det på?

Hyperglykemi är när din blodsockernivå är för hög. Detta sker när man har en blodsockernivå över 7 mmol/l före en måltid, och över 8,5 mmol/l två timmar efter en måltiden. Det finns flera skäl till varför detta kan hända, exempelvis att man har:

  • ätit mer kolhydrater än kroppen och/eller medicinering klarar
  • glömt att ta din medicin
  • ökad stress eller sjukdom

Symptom på högt blodsocker

Törst, ökad urinering, huvudvärk och är trött är alla potentiella symtom på högt blodsocker.

Att behandla hyperglykemi

Om ditt blodsocker är tillfälligt hög finns det ingen anledning att vidta några åtgärder, men om det förblir högt är det viktigt att dricka mycket sockerfria vätskor. Om du tar insulin kan du behöva ta en extra dos. Om hyperglykemi sker återkommande bör du ta kontakt med din diabetessköterska för en översyn.

Högt blodsocker kan förebyggas genom att ta rätt dos av medicin vid rätt tidpunkt, men också genom att ha kontroll över vad du äter och hur maten påverkar dig. Om du har typ 2-diabetes är det bra att hålla en låg GI-diet. Betavivo havrehjärtan är ett livsmedel med lågt GI som minskar blodsockerhöjningen efter måltider och hjälper undvika blodsockertoppar.