Blodsockernivån

Blodsockernivån mäts på mängden glukos (blodsocker) du har i blodet vid en viss tidpunkt.

Blodsockernivån mäts på mängden glukos (blodsocker) du har i blodet vid en viss tidpunkt. Mängden anges som en koncentration, mätt i millimol per liter (mmol /l). Normalt sätt varierar nivåerna mellan 4 och 8 mmol/l under en dag, högst direkt efter en måltid och lägst när du stiger upp på morgonen. Om man lider av diabetes eller pre-diabetes kan blodsockernivån ofta bli både högre och lägre än det normala intervallet.

Målet med all diabetesbehandling är att ha så normala blodglukosnivåer som möjligt utan biverkningar. En person utan diabetes har normalt en blodglukosnivå på 4,0-5,9 mmol/l före måltid, och mindre än 7,8 mmol/l 90 minuter efter avslutad måltid. Individuella mål fastställts av din läkare som då även tar hänsyn till andra påverkande faktorer.